Departamentul de

Ingineria Proiectării și Robotică (IPR)

 

 

 

Noua revoluție industrială „Industry 4.0” promite să aducă schimbări radicale și ireversibile la nivelul industriei și economiei globale, iar progresele atinse în inteligență artificială, robotică, digitalizare sau imprimare 3D deschid noi oportunități. Tranziția către această nouă realitate industrială digitală/automatizată/conectată/robotizată este în plină desfășurare peste tot în lume!

 

Departamentul Ingineria Proiectării și Robotică își adaptează continuu oferta educațională pentru a putea să răspundă nevoilor specifice de pe piața muncii (locală și europeană), în contextul Industry 4.0.

 

 

Specializări Coordonate de Departamentul IPR

 

LICENȚĂ

Locație

Cluj-Napoca

(cu predare în limba)

Bistrița

(cu predare în limba)

ROBOTICĂ

română

engleză

română

DESIGN INDUSTRIAL

română

-

MAȘINI UNELTE ȘI SISTEME DE PRODUCȚIE

-

română

MASTER

Locație

Cluj-Napoca

(cu predare în limba)

Bistrița

(cu predare în limba)

ROBOTICĂ

română

engleză

română

DESIGN INDUSTRIAL

română

 

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

română

-

MANAGEMENTUL ȘI INGINERIA CALITĂȚII

română

română

 

 

 

 

Membrii Departamentului IPR

 

Nr. Crt.

Prenume și Nume

Grad didactic

Adresa de e-mail

1

Emilia BRAD

Conferențiar universitar

emilia.brad@muri.utcluj.ro

2

Stelian BRAD

Profesor universitar

stelian.brad@staff.utcluj.ro

3

Emilia Maria CÂMPEAN

Șef lucrări (Lector)

emilia.campean@muri.utcluj.ro

4

Ionut Adrian CHIȘ

Șef lucrări (Lector)

ionut.chis@muri.utcluj.ro

5

Cornel CIUPAN

Profesor universitar

cornel.ciupan@muri.utcluj.ro

6

Liviu Adrian CRIȘAN

Profesor universitar

liviu.crisan@muri.utcluj.ro

7

Radu COMES

Asistent universitar

radu.comes@muri.utcluj.ro

8

Florin Alexandru COVACIU

Șef lucrări (Lector)

covaciu.florin@muri.utcluj.ro

9

Răzvan Traian CURTA

Șef lucrări (Lector)

razvan.curta@muri.utcluj.ro

10

Corina Adriana DOBOCAN

Șef lucrări (Lector)

corina.dobocan@muri.utcluj.ro

11

Diana Cristina DRAGOMIR

Șef lucrări (Lector)

diana.dragomir@muri.utcluj.ro

12

Mihai DRAGOMIR

Conferențiar universitar

mihai.dragomir@muri.utcluj.ro

13

Mircea Claudiu FULEA

Conferențiar universitar

mircea.fulea@staff.utcluj.ro

14

Dan HURGOIU

Conferențiar universitar

dan.hurgoiu@muri.utcluj.ro

15

Virgil ISPAS

Conferențiar universitar

virgil.ispas@muri.utcluj.ro

16

Dănuț JULEAN

Profesor universitar

danut.julean@staff.utcluj.ro

17

Bogdan MOCAN

Conferențiar universitar

bogdan.mocan@muri.utcluj.ro

18

Mircea MURAR

Șef lucrări (Lector)

mircea.murar@muri.utcluj.ro

19

Călin Gheorghe NEAMȚU

Conferențiar universitar

calin.neamtu@muri.utcluj.ro

20

Claudiu NEDEZKI

Conferențiar universitar

claudiu.nedezki@muri.utcluj.ro

21

Adrian PÎSLĂ

Profesor universitar

adrian.pisla@muri.utcluj.ro

22

Grigore Marian POP

Șef lucrări (Lector)

grigore.pop@muri.utcluj.ro

23

Anton POPA

Conferențiar universitar

anton.popa@muri.utcluj.ro

24

Daniela POPESCU

Profesor universitar

daniela.popescu@muri.utcluj.ro

25

Sorin Gabriel POPESCU

Profesor universitar

sorin.popescu@muri.utcluj.ro

26

Florin POPIȘTER

Șef lucrări (Lector)

florin.popister@muri.utcluj.ro

27

Claudiu Ioan RAȚIU

Profesor universitar

claudiu.ratiu@muri.utcluj.ro

28

Mihai STEOPAN

Șef lucrări (Lector)

mihai.steopan@muri.utcluj.ro

29

Mihai TRIPA

Conferențiar universitar

mihai.tripa@muri.utcluj.ro

30

Nicușor URSA

Șef lucrări (Lector)

nicusor.ursa@muri.utcluj.ro

 

 

 

 

 

Director Departament IPR

Prof.Dr.Ing. Claudiu RAȚIU

claudiu.ratiu@muri.utcluj.ro                                    0264-401648

Membrii Consiliului Departamentului IPR

 

1. Conf.Dr.Ing. Virgil ISPAS

2. Conf.Dr.Ing. Anton POPA

3. Conf.Dr.Ing. Bogdan MOCAN

4. Conf.Dr.Ing. Mihai DRAGOMIR

virgil.ispas@muri.utcluj.ro

anton.popa@muri.utcluj.ro

bogdan.mocan@muri.utcluj.ro

mihai.dragomir@muri.utcluj.ro

Secretariat IPR

 

Dr.Ing. Laura Cristina COȚA

0264-401648

 

 

 

Responsabili Specializări Coordonate de Departamentul IPR

 

Prof.Dr.Ing. Stelian BRAD

ROBOTICĂ

(Licență și Master)

stelian.brad@staff.utcluj.ro

Prof.Dr.Ing. Claudiu RAȚIU

DESIGN INDUSTRIAL

(Licență și Master)

claudiu.ratiu@muri.utcluj.ro

Conf.Dr.Ing. Virgil ISPAS

MAȘINI UNELTE ȘI

 SISTEME DE PRODUCȚIE

(Licență)

virgil.ispas@muri.utcluj.ro

Conf.Dr.Ing. Calin NEAMTU

PROIECTARE ASISTATĂ DE

 CALCULATOR

(Master)

calin.neamtu@muri.utcluj.ro

Prof.Dr.Ing. Sorin Gabriel POPESCU

MANAGEMENTUL ȘI

INGINERIA CALITĂȚII

(Master)

sorin.popescu@muri.utcluj.ro

 

 

 

 

Structuri de Cercetare din Cadrul Departamentului IPR

 

Centrul de Cercetare în Ingineria și Managementul Inovării

Prof.Dr.Ing. Stelian Brad

stelian.brad@staff.utcluj.ro

www.resin.utcluj.ro

Centrul de Cercetare Dassault Systèmes Solutions

Prof.Dr.Ing. Daniela Popescu

daniela.popescu@muri.utcluj.ro

 

Centrul de cercetare în Ingineria și Managementul Calității

Prof.Dr.Ing. Sorin Gabriel Popescu

sorin.popescu@muri.utcluj.ro

www.qualityres.utcluj.ro

 

 

 

 

 

-